EN | TH

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน