ร่วมงานกับเรา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1.
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3.
รูปถ่าย 1 ใบ
4.
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.
สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6.
เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และการจัดส่งเอกสาร
(วันจันทร์ – วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  08.00 –16.30 น.)

1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่เจ้าหน้าที่สรรหา
โทร : 032-899-881-4, 081-433-4934
E-mail : hr@ppprime.co.th

2. ส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครงาน
ที่อยู่ : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 หมู่ 2  ต.หนองชุมพล  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140
FAX : 032-899-885
E-mail : hr@ppprime.co.th