Big Cleaning Day” พีพี ไพรม์ ทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

“Big Cleaning Day” พีพี ไพรม์ ทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหาร นำโดย นายนันท์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ และพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา โดยแบ่งโซนพื้นที่ทำความสะอาดทั่วทั้งโรงงาน อาทิ โรงผลิตอาหารกุ้ง/อาหารปลา/อาหารสัตว์เลี้ยง, คลังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป, ลานขึ้น-ลงสินค้า และพื้นที่อื่นๆ โดยรอบโรงงาน เพื่อสะสาง ซ่อมแชม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร คลังสินค้า ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ทำงานให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังเป็นการทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 […]

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพฯ

ตัวแทนบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับเกียรติบัตร ในงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุม เพื่อใช้งานโปรแกรมในการวิเคราะห์หาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ นำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชา สุทธิวรกุล วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

สัมมนา อาหารกุ้งไทยลักซ์ของดีที่ต้องบอกต่อ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “เปิดตัวกุ้งก้ามกราม MACRO1 และอาหารกุ้งไทยลักซ์ของดีที่ต้องบอกต่อ” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ณ ห้องประชุมหงษ์เหิร แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ อาหารกุ้งไทยลักซ์ ของดีราคาถูกที่ต้องบอกต่อ, ต้นกำเนิดการพัฒนาสุดยอดสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม Macro 1, เหลียวหลัง แลหน้า ก้ามกรามไทยแลนด์ ยุค 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุธา เภรีภาส อดีตประมงจังหวัดเพชรบุรี, คุณกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำจังหวัดเพชรบุรี และ คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ต้องการของตลาด ภายในงานมีลูกค้าตัวแทนจำหน่ายภาคกลางในทุกจังหวัด รวมไปถึงจังหวัดเชียงราย และจังหวัดปัตตานี ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

งานกินปลา อ พาน ครั้งที่5

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานกินปลา ครั้งที่ 5 ณ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 5-9 ธ.ค. 2561 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้ผลิตอาหารปลาและกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ในอำเภอพาน ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย และแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปลานิล เป็นเมนูอาหารแบบต่างๆ แล้วนำมาจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการกินปลาขึ้นในวันดังกล่าว

โครงการ “แบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน”

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา ดำเนินโครงการ “แบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน” โดยการมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ ซึ่งคัดเลือกจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอปัว นายชนาทิป เสมแย้ม เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายวสันต์ เขื่อนคำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำโดย สจ.แดน จิตอารีย์, สจ.วีระชัย เอื้ออารีย์ราช, คุณอำนาจ ปิยศทิพย์ จากร้านนันทกิจเกษตร ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายจังหวัดน่าน, คุณจักรี คงโนนกอก ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาจังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

1 2