บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรองโลหิตสำหรับนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตตลอดเวลา ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี3_2562 (ภาคอีสาน)

โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยปี3_2562 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ รร.ตชด.นาชมภู, รร.ตชด.ห้วยเวียงงาม, รร.ตชด. บ้านเมืองทอง, รร.ตชด.เทพภูเงิน และ รร.ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 5 […]

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 3/2562 ภาคใต้

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 7 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา รร.ตชด.มหาราช1 รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ รร.ตชด.บ้านชายควน รร.ตชด.บ้านหาดทราย รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง […]

1 4 5 6