บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

PPPM​ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE205A) ครั้งที่ 2/2563

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ​ PPPM​ โดยนายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE205A) ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.​ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน​ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค​ กรุงเทพ​ฯ

1 2 3 6